Optymalizacja kampanii online

Optymalizacja kampanii online

8 maja, 2023

7 minut

Optymalizacja kampanii online to nieodzowny element dzisiejszego świata marketingu. Jest kluczowa dla prowadzenia skutecznych działań reklamowych i może przynieść znaczący wzrost sprzedaży oraz poprawę wizerunku marki. W tym artykule omawiamy proces optymalizacji kampanii online, a także przedstawiamy najlepsze praktyki, które pomogą w osiągnięciu zamierzonych celów.

Wraz z rozwojem internetu i ogromem możliwości reklamowych na różnych platformach, coraz więcej firm decyduje się na realizowanie swoich kampanii w sieci. Wiele z nich wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że prowadzenie skutecznej promocji online wymaga nie tylko inwestycji finansowej, ale również odpowiedniej strategii działania i optymalizacji kampanii.

Czym jest optymalizacja kampanii online?

To nic innego, jak proces udoskonalania i dostosowywania działań reklamowych, w celu uzyskania jak najlepszych wyników. Działania optymalizacyjne mają na celu zwiększenie skuteczności kampanii przy minimalizacji kosztów.

Kampanie reklamowe mogą być prowadzone w różnych celach, takich jak zwiększanie świadomości marki, generowanie sprzedaży czy pozyskiwanie nowych klientów. W zależności od celu kampanii, podczas optymalizacji, marketingowcy analizują mierniki skuteczności reklam, takie jak m.in. wskaźniki:

 • konwersji (CVR – Conversion rate), 
 • kosztów za kliknięcie (CPC – cost per click)
 • kosztu pozyskania zamówienia (CPS – cost per sale)
 • kosztu pozyskania leada (CPL – cost per lead)

Następnie wykorzystują te informacje do wprowadzenia zmian, takich jak np. zawężenie grupy docelowej odbiorców, modyfikacja treści reklam, czy zwiększenie budżetu reklamowego, aby poprawić wyniki kampanii.

Proces optymalizacji kampanii online można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy optymalizacji już na etapie planowania i rozpoczynania kampanii. Drugi etap dotyczy optymalizacji na podstawie analizy danych podczas trwania kampanii.

Optymalizacja kampanii online na etapie planowania

Ustalenie odpowiedniej strategii reklamowej jest kluczowe przy planowaniu kampanii. Pomaga znacznie zwiększyć efektywność działań i już na samym początku pozwala na wyeliminowanie podstawowych błędów, mających wpływ na zwiększenie kosztów.

 • Cel kampanii

Przed rozpoczęciem kampanii, należy określić jej cel oraz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI – Key Performance Indicators), pozwalające mierzyć efektywność działań. Przykładowo: jeśli celem kampanii jest budowanie świadomości marki, ważnymi wskaźnikami będą zasięg,  ilość wyświetleń reklamy i ich częstotliwość na jednego użytkownika (frequency). Dla kampanii, której celem jest przejście na stronę docelową firmy, istotny będzie wskaźnik klikalności (CTR) oraz koszt pojedynczego kliknięcia (CPC).

 • Grupy docelowe

Po ustaleniu celu należy dokładnie przyjrzeć się grupie docelowej, czyli osobom, do których kierowana będzie kampania. Ważne jest, aby poznać potrzeby, zachowania, preferencje i nawyki zakupowe, w celu dostosowania komunikatów reklamowych do ich oczekiwań. Jeśli kampania będzie osiągać niskie KPI, możliwe, że została skierowana do złej grupy odbiorców.

 • Kanały reklamowe

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiednich kanałów reklamowych, takich jak reklamy w wyszukiwarkach internetowych, sieciach reklamowych, newsletterze,  mediach społecznościowych, na stronach internetowych  czy nawet w podcastach. Kanały powinny być dobierane zgodnie z celami kampanii i preferencjami grup docelowych. Dla przykładu: jeśli kampania reklamowa ma na celu zwiększenie sprzedaży napojów gazowanych wśród młodzieży, skuteczne będą reklamy w social mediach i aplikacjach mobilnych, które są popularne wśród młodzieży i ich rodziców – osób odpowiedzialnych za planowanie zakupów.

 • Treść reklam

Po wybraniu kanałów komunikacji należy przejść do tworzenia komunikatów reklamowych, które przyciągną uwagę odbiorców. Istotne przy tworzeniu treści reklam są słowa kluczowe (keywords). Ważne, aby słowa kluczowe były trafne (powinny być odzwierciedleniem zainteresowań lub potrzeb grup docelowych), a ich wybór opierał się na badaniach rynkowych. Jeśli treść reklamy nie będzie dobrze dopasowana do grupy docelowej, kampania może osiągać niskie wyniki, co przełoży się na koszty kampanii niewspółmierne do założonych efektów.

 • Harmonogrm wyświetlania reklam

Dobrą praktyką jest ustalanie optymalnego czasu i częstotliwości wyświetlania reklam. W zależności od przyzwyczajeń grup docelowych, zbyt częste wyświetlanie reklam może skutkować irytacją odbiorców i prowadzić do niskiej skuteczności kampani, a zbyt rzadkie wyświetlanie to ryzyko, że odbiorca nie zapamięta komunikatu. Przykładem mogą być kampanie FMCG, które generują sprzedaż dopiero po kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu kontaktach z reklamą. Warto również wybrać odpowiedni czas wyświetlania reklam, np. godziny, w których grupa docelowa najczęściej bywa online.

 • Dostosowanie do urządzenia

W dzisiejszych czasach większość użytkowników korzysta z Internetu na urządzeniach mobilnych. Warto zadbać o to, aby kampanie reklamowe były dostosowane do tego rodzaju urządzeń. Do zasobów kampanii warto zatem dodać np. odpowiednie rozmiary grafik. Wymagania dotyczące poszczególnych zasobów dla kampanii mobilnych będą opisane w specyfikacjach technicznych poszczególnych kanałów reklamowych. Brak dostosowania kampanii do odpowiedniego urządzenia może skutkować niską skutecznością reklam.

Działaia w trakcie trwania kampanii online

Przed uruchomieniem kampanii ustalane są kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Warto je na bieżąco monitorować i porównywać między sobą aby zobaczyć, jakie działania przynoszą pożądane efekty. Jeśli KPI nie spełniają założeń, to znak, że warto wprowadzić zmiany w kampanii. Następnie po wprowadzeniu zmian należy obserwować reakcję grupy docelowej.

Optymalizacja kampanii reklamowych w trakcie ich trwania, jest równie kluczowa dla jej sukcesu, co optymalizacja na etapie planowania. Oto przykłady dobrych praktyk podczas optymalizacji kampanii online:

 • Testowanie wariantów – przeprowadzanie testów A/B pozwala na porównanie różnych wariantów reklam pod kątem skuteczności i wybór najlepszego rozwiązania. W zależności od potrzeb można testować tytuły reklam, opisy, grafiki, jak i warianty stron docelowych.
 • Personalizacja – maksymalne dostosowanie treści reklamowych do grup odbiorców może znacznie zwiększyć ich zaangażowanie. Jeśli np. współczynnik otwarć kampanii mailowej (Open Rate) jest niski, warto wykorzystać np. dodanie imienia odbiorcy w tytule maila.
 • Targetowanie –  zawężenie lub poszerzenie grupy docelowej może wpłynąć na zwiększenie efektywności kampanii. Warto testować różne możliwości targetowania, takie jak lokalizacja, wiek, czy zainteresowania. 
 • Ulepszanie landing page – poprawianie stron docelowych lub formularzy zapisu, wpływa na lepsze wrażenia użytkowników. Ograniczenie ilości informacji wymaganych do zapisu, lub prosta zmiana koloru strony docelowej, może zwiększyć wskaźniki konwersji. Przy kampaniach przekierowujących użytkownika na landing page, warto przyjrzeć się również szybkości ładowania się strony docelowej (Page Speed). Zbyt wolno wczytująca się strona może zniechęcić użytkownika do wizyty na niej. Paramert Page Speed warto analizować oddzielnie dla desktopu i mobile.
 • Zmiana budżetu – zwiększenie całościowego budżetu kampanii lub podniesienie stawki CPC może korzystnie wpłynąć na osiągane wyniki. Jeśli w kampanii zostały użyte szczegółowe opcje targetowania, grupa docelowa może być bardzo wąska, a w związku z tym – wysoki koszt dotarcia do użytkownika. W takim przypadku zwiększenie budżetu reklamowego pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Optymalizowanie kampanii online to proces ciągły, więc nie należy bać się eksperymentować i testować nowych strategii, dla osiągnięcia lepszych wyników. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować reakcje odbiorców na wprowadzone zmiany i wyciągać wnioski z danych analitycznych. Warto śledzić trendy i nowe technologie, a także być na bieżąco z nowymi narzędziami reklamowymi i sposobami dotarcia do grup docelowych.

Skąd wiemy tyle o reklamie online? Udostępniamy przestrzeń reklamową w aplikacjach mobilnych Listonic i Moja Gazetka. Realizujemy skuteczne kampanie reklamowe dla producentów z branży FMCG i nie tylko. Dowiedz się więcej o naszej ofercie!

Udostępnij