Jak mierzyć skuteczność reklam?
Reklama

Jak mierzyć skuteczność reklam?

14 grudnia, 2021

4 minuty

Reklama internetowa ma znaczną przewagę nad znanymi już tradycyjnymi formami przekazu. Obecnie, dzięki doskonale rozwiniętym narzędziom marketingu internetowego można mierzyć dosłownie wszystko, od szeroko pojętego zasięgu aż po jej skuteczność reklam i ich opłacalność.

Po co mierzyć skuteczność reklam?

Gdy do dyspozycji mamy szeroki wachlarz mierników, skuteczność prowadzonych w Internecie kampanii reklamowych można zmierzyć naprawdę dokładnie. Istnieją mierniki takie jak:

  • CPM (Cost per Mile),
  • CPC (Cost per Click),
  • ROI (Return on Investment),
  • CTR (Click Through Rate),
  • CPA (Cost per Action),

i wiele, wiele innych. Umiejętne stosowanie oraz ich interpretacja pozwala na szczegółowe monitorowanie podejmowanych działań, a co najważniejsze – dostosowywanie ich do bieżących potrzeb rynku, a im kampania lepiej dostosowana do klienta, tym wyższe generuje zyski. 🙂
Przedstawiamy zatem podstawowe mierniki skuteczności reklamy internetowej!

CPC, CTR i inne reklamowe skróty

CTR, czyli Click Through Rate, jest niczym innym jak relacją liczby kliknięć do ilości wyświetleń poszczególnej reklamy. Dzieląc liczbę kliknięć w reklamę przez liczbę jej wyświetleń otrzymujemy wskaźnik CTR, który określa poziom zainteresowania wybraną reklamą. Im wyższa okaże się wartość tego wskaźnika, tym skuteczniejsza jest kampania reklamowa. Na wartość wskaźnika CTR mają wpływ takie czynniki jak:

  • rodzaj reklamowanego produktu,
  • atrakcyjność graficzna kreacji,
  • skuteczne CTA (Call to Action),
  • content kreacji reklamowej.

CR to współczynnik konwersji, czyli Conversion Rate. Pozwala zmierzyć skuteczność reklam, których głównym celem jest wykonanie przez odbiorcę określonej akcji na stronie internetowej, do której kieruje kampania. CR wyraża w procentach liczbę użytkowników, którzy po kliknięciu w reklamę zrealizowali określony przez nas cel, taki jak np. zapis do newslettera, wysłanie zapytania czy zakup produktu. Każdy zrealizowany cel przez unikalnego użytkownika, to jedna konwersja. Współczynnik konwersji określa zatem odsetek zrealizowanych celów na stronie docelowej po kliknięciu w reklamę.

CPA, czyli Cost Per Action określa ile należy wydać, aby zdobyć zainteresowanie odbiorcy reklamy i skłonić go do wykonania określonej czynności (konwersji). Celem dobrych akcji promocyjnych w internecie jest maksymalne obniżenie kosztu pozyskania konwersji, przy minimalnej stracie liczby tychże konwersji. Im niższy CPA, tym mniej pieniędzy wydaje reklamodawca na marketing swojej firmy czy produktu przy zachowaniu maksymalnego zaangażowania odbiorcy.

CPC to skrót od nazwy Cost Per Click, czyli tłumacząc dosłownie “koszt za kliknięcie”. Tak, jak w przypadku poprzednich wskaźników, CPC również służy do mierzenia efektywności kampanii reklamowych w Internecie. Miernik CPC określa jaka jest cena pojedynczego kliknięcia w określoną reklamę w sieci. Co to ma wspólnego z efektywnością reklamy? Podobnie jak w przypadku CPA, celem doskonałej strategii marketingowej jest maksymalne zaangażowanie po stronie odbiorcy przy poniesieniu minimalnych kosztów. Im niższy CPC przy zachowaniu zadowalającej ilości kliknięć, tym skuteczniejsza reklama. 

CPM, podobnie jak CPC określa cenę kliknięć w reklamę. W tym przypadku jest to Cost per Mile, czyli cena za tysiąc kliknięć. Ten wskaźnik jasno precyzuje koszty jakie ponosi reklamodawca, a jego interpretacja jest dokładnie taka sama jak w przypadku CPC, czyli reklamodawca powinien dążyć do zminimalizowania wartości tego wskaźnika. Poza tym, że CPM, CPA i CPC służą do pomiaru efektywności działań reklamowych, są też jednymi z najpopularniejszych modeli rozliczeń kampanii reklamowych.

ROI to wskaźnik zwrotu z inwestycji, czyli Return on Investement. Przedstawia on w ujęciu procentowym opłacalność danego przedsięwzięcia, dzięki czemu pozwala wybrać taką formę reklamy, która przynosi największe korzyści dla firmy. W odróżnieniu od CPC i CPA należy dążyć do maksymalizacji wskaźnika ROI. Im większy wskaźnik ROI, tym większy osiągamy zwrot z inwestycji w określone działania reklamowe. Jak obliczamy wskaźnik ROI w Listonic? – Przeczytasz TUTAJ.

I to tyle?

Przedstawiliśmy najpopularniejsze mierniki skuteczności reklam internetowych, dzięki którym można szczegółowo monitorować podejmowane działania reklamowe. Tych mierników jest oczywiście o wiele więcej. Dzięki np. Share of Voice (SOV) możemy sprawdzić jak często nasza reklama jest wyświetlana na tle reklam konkurencyjnych marek, a przy użyciu Bounce Rate monitorować liczbę wizyt na stronie docelowej zakończonych jedną odsłoną. Nie każdy miernik znajdzie jednak zastosowanie w każdej formie reklamy internetowej, dlatego trzeba dobierać je z rozwagą, dopasowując określony miernik do formy promocji. Im więcej mierników wykorzystamy, tym dokładniej będziemy w stanie przeanalizować cele, efekty oraz skuteczność danej kampanii reklamowej. Warto przy tym zachować zdrowy rozsądek i wybrać najbardziej optymalną ilość wykorzystanych mierników, które pozwolą na dokładny pomiar efektów kampanii bez nadwyrężania zasobów firmy.

 

Przeczytaj również:
Modele rozliczeń kampanii internetowych
Kody śledzące efektywność reklam
Brand safety w reklamie internetowej

 

Udostępnij